Home

ข่าวสารแผนกการบัญชี ค่ะ

ประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2567

ประจำปีการศึกษา1/2567

ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ไว้ใจ แผนกการบัญชี ส่งบุญหลานของท่านมาเรียนสาขาการบัญชี ค่ะ

คณะครูแผนกการบัญชียินดีกับความสำเร็จของลูกๆสาขาการบัญชีทุกคน นะคะ

สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2566 วันทีี่ 29 มีนาคม 2567

31 มีนาคม 2567 มอบตัวกับครูกันแล้วนะจ๊ะ ปวช.1และปวส.1 ทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 1/2567

ศิษย์มีครูแล้ว นะจ๊ะ

แจ้งข่าววิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

อบรมการจัดทำเว๊บไซด์สำหรับบุคลากรกลุ่มผู้ดูแลเว๊บไซด์แผนกวิชา

สาขาการบัญชี

ระเบียบการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จ๊ะ

ประกาศเปิด-ปิด ภาคเรียน ที่ 1/2567 จ๊ะเด็กๆ

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เปิดภาคเรียน แล้วเรามาเจอกันนะจ๊ะเด็กๆ

ประกาศการลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษ 2567

ขั้นตอนในการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2567

แบบง่ายๆอยู่บ้านก็ทำได้จ๊ะ

คำสั่งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 ค่ะ